MKB Masterclass Praktisch Talent Management

"Kracht en potentieel in het mkb"

All about Talent heeft een Masterclass ontwikkeld voor ondernemers, HR-managers en leidinggevenden in het MKB. Deze vorm van praktische nascholing is een adequate manier om de gevolgen van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen vertalen naar uw eigen personeelsbeleid. Tijdens deze Masterclass - in de vorm van een in company workshop - worden voor u relevante HR-thema's onder de loep genomen, toekomstgericht en afgestemd op uw onderneming.

De 'War for Talent' laait op. Bent u er klaar voor?

Het gaat iets beter met de economie. Talenten gaan weer sneller bewegen. Bent u er klaar voor?

 • U wilt uw bedrijfsdoelen halen, uw resultaten en marktpositie verbeteren
 • U wilt bestand zijn tegen voortdurende veranderingen op de arbeidsmarkt die de prestaties van uw onderneming parten kunnen spelen
 • U wilt niet wakker liggen van personeels- en opvolgingsvraagstukken

Maar U realiseert zich dat U eigenlijk niet goed weet wat U aan talent in huis heeft, wat uw mensen motiveert, in hoeverre U met deze mensen uw bedrijfsdoelen kunt halen en hoe lang U nog op uw meest waardevolle mensen kunt rekenen..

In dat geval bent u toe aan onze op het MKB toegesneden Masterclass.


Wat levert deze in company Masterclass U op?

 • informatie over relevante veranderingen in arbeidsmarkt en arbeidsrelaties
 • zicht op het potentieel, de kansen en risico’s voor uw bedrijf
 • inzicht in hoe u medewerkers motiveert verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inzetbaarheid, en scoort als 'aantrekkelijk werkgever'
 • kennis over hoe u talenten en dieperliggende motieven van uw medewerkers in kaart kunt brengen
 • een plan van aanpak waarmee u direct gericht aan de slag kunt.

Uw investeringskeuzes in het huidige economische klimaat

Wilt U in het huidige economische klimaat niet alleen overleven maar boven uw concurrenten uitstijgen, dan moet U uw middelen strategisch inzetten.
Uw medewerkers zijn uw belangrijkste succesfactor. Het is zaak continu hun prestaties, kwaliteiten en kennis te volgen en te verbeteren. Medewerkers die aandacht krijgen, zijn betrokken en gemotiveerd en presteren beter. U ziet dat terug in uw bedrijfsresultaat. (onderzoek Hay/2009; BCG/2011; Effectory/2015; Integron/2016).

In een herstellende economie is het eens te meer zaak ervaren èn startende medewerkers optimaal in te zetten en te weten hoe U het beste kunt inspelen op hun ambities. U moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt op de arbeidsmarkt en de impact die het heeft op de haalbaarheid van uw doelstelling en beoogde bedrijfsresultaat. Goed selecteren en het maken van flexibele arbeidscontracten zijn cruciaal, maar voor MKB werkgevers vaak energievretende activiteiten met veel onzekerheden.

Investeert U in de ontwikkeling van uw medewerkers, dan wilt u daar profijt van hebben. Realiseer u daarom: Passend Talent is schaars! Medewerkers met waardevolle competenties zijn – ook nu - succesvol op de arbeidsmarkt. Zij verwachten van U aandacht voor hun ontwikkeling en een flexibele opstelling afgestemd op veranderingen in hun privéleven en werksituatie. Er wordt maatwerk in arbeidscondities en -contracten verlangd.

Deze ontwikkelingen hebben ook grote invloed op het MKB. U wilt juiste investeringskeuzes maken. MaarWat moet je weten, waar begin je en hoe pak je het aan? Dat komt U te weten in deze Masterclass gericht op het optimaal laten renderen van talent.

Kort programma overzicht

 • Welkom, Introductie en Kickstart
  Eerste reflectie op stand van zaken in eigen bedrijf m.b.t. HR/TM
 • Warming up presentatie
  Voor MKB relevante ontwikkelingen op arbeidsmarkt en in arbeidsrelaties
 • Quick Scan Deel I: Bedrijfs- en Organisatiescan
  gericht op het optimaal laten renderen van Talent.
  Sterke en zwakke punten van uw onderneming in kaart!
 • Cruciale vragen die gesteld moeten worden
  TM processen en planning; wat is wel en niet nodig?
 • Quick Scan Deel II: Bezettingsscan
  Knelpunten en kracht van uw Human Capital in kaart!
 • Een succesvol Talentplan - Waar moet het aan voldoen?
 • Van Strategie naar concreet Talentplan
  Eerste acties voor uw eigen onderneming in kaart!

Wilt u uw bedrijfsdoelen halen?

Wilt U innoveren, uw bedrijfsdoelen halen en een betrokken, succesvol werkgever zijn? Maak dan gebruik van ons unieke aanbod.
De definitieve thema’s worden tijdens het oriënterend gesprek in overleg met de opdrachtgever afgestemd en maken wij organisatie specifiek. Bel of mail.

deze MKB Masterclass is de meest adequate weg naar "Return On Investment"!